Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 103/12.03.2020 г. прие Проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на терминиране на повиквания в определено местоположение на индивидуални обществени телефонни мрежи

 
Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 103/12.03.2020 г. прие Проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на терминиране на повиквания в определено местоположение на индивидуални обществени телефонни мрежи.
 
 
Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 21.04.2020 г. на адрес: гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg.