Член на КРС

Ердинч Хайрула

ЕРДИНЧ ХАЙРУЛА
Член на КРС
 
Образование:
 
ТУ Габрово – Инженер по автоматика, компютърна техника и технологии
УНСС – Магистър по финансов мениджмънт
Училище за политика
 
Професионален опит:
 
2017 г. – 2018 г. – Финансов директор във „Фердемон“ АД
2013 г. – 2017 г. – Народен представител от ДПС в 42-то и 43-то НС, Заместник председател на комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, Член на Комисията по регионална политика и местно самоуправление
2012 г. – Директор на Търговска банка „Д“ АД
2005 г. – 2011 г. – Кмет на община Момчилград
2003 г. – 2005 г. – Общински съветник от листата на ДПС, Председател на комисия по „Приватизация, следприватизационен контрол, транспорт, енергетика и комуникации“
2003 г. – 2005 г. – Началник на териториален възел „Далекосъобщения“, БТК АД, Момчилград
2002 г. – 2003 г. – Главен специалист-инспектор в Регионален отедл „ДАИ“, Кърджали
1999 г. – 2000 г. – Конструктор и поддръжка на компютърни системи в Джебел 96 ООД