Член на КРС

Анна Хаджиева

АННА ХАДЖИЕВА
Член на КРС
 
Образование:
 
ПУ „Паисий Хилендарски“ – Магистър Славянски филологии
Братиславски университет
Специализация в British Broadcasting Corporation /BBC/ - Създаване и организация на медии в демократична среда
Университет на Делауеър – Икономическа журналистика
 
Професионален опит:
 
2018 г. – 2020 г. - Член на работна група за транспониране на Директива за аудио-визуални медийни услуги
2017 г. – 2019 г. - Комуникационен и медиен консултант на СНЦ „Бизнесът за Пловдив“
2008 г. – 2016 г. - Член на Съвет за електронни медии
2006 г. – 2008 г. - Връзки с обществеността на Община Пловдив
2004 г. – 2006 г. - Връзки с обществеността на ТД на НАП Пловдив
2002 г. – 2004 г. - Член на Съвет за електронни медии
2000 г. – 2002 г. – Консултант на България по подготовката за членство в ЕС, PHARE PROGRAM, ADO.
1986 г. – 2000 г. – Водещ, редактор и продуцент на публицистични и икономически програми на БНР – Радио Пловдив