Търсене в сайта

КРС стартира обществени консултации във връзка с прехода към цифрова телевизия

 

 

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с решение № 138/12.02.2009 г. открива процедура за провеждане на обществени консултации по въпроси, свързани с прехода от аналогово към цифрово наземно телевизионно радиоразпръскване.

  Заинтересованите лица могат да изпращат писмените си становища по поставените въпроси, както и по позицията на КРС

в срок до 6 март на адрес: гр. София 1000, ул. “Гурко” № 6

и на адрес: info@crc.bg