Търсене в сайта

С Решение № 14 от 09.01.2020 г. Комисията за регулиране на съобщенията приключи процедурите по обществено обсъждане, открити с Решения № 418/07.11.2019 г. и 419/07.11.2019 г.

Комисията за регулиране на съобщенията със свое Решение № 14 от 09.01.2020 г., приключи процедурите по обществено обсуждане, открити с Решения №№ 418/07.11.2019 г. и 419/07.11.2019 г. и одобри образци на индивидуална лицензия за извършване на услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга и на индивидуална лицензия за извършване на пощенски парични преводи на територията на Република България.

В хода на общественото обсъждане не са постъпили становища от заинтересовани лица.