Търсене в сайта

С решение № 16 от 09.01.2020 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие проект на постановление за приемане на Методика за изчисляване на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга и за определяне на критерии за наличие на несправедлива финансова тежест.

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 16 от 09.01.2020 г. , прие проект на постановление за приемане на Методика за изчисляване на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга и за определяне на критерии за наличие на несправедлива финансова тежест. Изготвена е частична предварителна оценка на въздействието на Проекта, по който има становище на дирекция "Модернизация на администрацията" към Министерски съвет.

Мотиви за изготвяне на проекта.

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 17.02.2020 г. на адрес: гр. София, ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg.