Търсене в сайта

С решение № 15 от 09.01.2020 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие Проект на постановление за изменение и допълнение на Нормативи за определяне гъстотата на точките за достъп до пощенската мрежа на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, така че да съответстват по брой и гъстота на нуждите на потребителите.