Търсене в сайта

С решение № 20/9.01.2020 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие проект на решение за изменение и допълнение на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 20/9.01.2020 г. , прие проект на решение за изменение и допълнение на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения. Мотиви за изготвяне на проекта.

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 13.02.2020 г. на адрес: гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg.

(Публикувано на 14.01.2020 г.)