С решение № 471 от 12.12.2019 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие Проект на решение за изменение и допълнение на Нормативите за качество на универсалната пощенска услуга и ефикасността на обслужване.

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 471 от 12.12.2019 г., прие Проект на решение за изменение и допълнение на Нормативите за качество на универсалната пощенска услуга и ефикасността на обслужване. Нормативите са разработени в изпълнение на чл. 15, ал. 1, т. 7 от Закона за пощенските услуги. Мотиви за изготвяне на проекта.

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 20.01.2020  г. на адрес: гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg.