С решение № 418 от 07.11.2019 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие проект на образец на лицензия за извършване на услугата пощенски парични преводи.

С решение № 418 от 07.11.2019 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие проект на образец на лицензия за извършване на услугата пощенски парични преводи. Мотиви за изготвяне на проекта на образец:

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 18.12.2019 г. на адрес: гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg.