С решение № 408 от 31.10.2019 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие Проект на Правила за реда и сроковете за съгласуване на общи условия на договорите с потребителите на пощенски услуги

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 408 от 31.10.2019 г., прие Проект на Правила за реда и сроковете за съгласуване на общи условия на договорите с потребителите на пощенски услуги. Правилата са разработени в изпълнение на чл. 21, ал. 7 от Закона за пощенските услуги. Мотиви за изготвяне на проекта.

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 09.12.2019 г. на адрес: гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg.