Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията прие Проект на изменение на Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга.

 

 

    Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение №  40 от  15.01.09 г., прие Проект на изменение на Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга.

 


Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до

28 февруари 2009 г. на адрес:

гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg