Покана с предмет: „Ремонт на апаратура с марка Аgilent“

 
С Решение на КРС № 413/31.10.2019г.- е прекратена процедура с предмет: „Ремонт на апаратура с марка Аgilent“:
  1. Доклад за дейността на комисията по ЗОП;
  2. Протокол от дейността на комисията.                                                                                    
(Публикувано на 04.11.2019 г.)
 
Оферта за участие може да бъде подавана всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" № 6.
Крайният срок за подаване на офертата за участие  е 30 септември 2019 г., 17:30 часа.
(Публикувано на 05.09.2019 г.)