Покана с предмет: „Ремонт на апаратура с марка Rohde&Schwarz"

Обявление за възложена поръчка

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор с изх. № 03-08-94/20.11.2019 г. сключен между КРС и „РЕА ТРЕЙДИНГ 2000” ЕООД, с предмет: „Ремонт на апаратура с марка Rohde&Schwarz

(Публикувано на 03.12.2019 г.)

С Решение на КРС № 412/31.10.2019г.- за изпълнител в процедура с предмет: „Ремонт на апаратура с марка ROHDE&SCHWARZ" е определено „РЕА ТРЕЙДИНГ 2000” ЕООД.

  1. Доклад за дейността на комисията по ЗОП;
  2. Протокол от дейността на комисията.

(Публикувано на 04.11.2019 г.)

Покана с предмет: „Ремонт на апаратура с марка Rohde&Schwarz"

Решение за откриване на процедура с предмет: „Ремонт на апаратура с марка Rohde&Schwarz”

Оферта за участие може да бъде подавана всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" № 6.

Крайният срок за подаване на офертата за участие  е 30 септември 2019 г., 17:30 часа.

(Публикувано на 05.09.2019 г.)