Търсене в сайта

Със свое Решение № 281 от 1 август 2019 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура по обществено обсъждане на проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения

 
      Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения.
      Проектът е приет с Решение № 281 на КРС от 1 август 2019 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 53, ал. 2 от Закона за електронните съобщения.
 
     Мотиви за изготвяне на проекта 
      Оценка на въздействие
      Становище на администрацията на Министерския съвет
 
 
Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 11.09.2019 г. на адрес:
гр. София, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и
e-mail адрес: info@crc.bg