Със свое Решение № 281 от 1 август 2019 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура по обществено обсъждане на проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения

 
      Проектът е приет с Решение № 281 на КРС от 1 август 2019 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 53, ал. 2 от Закона за електронните съобщения.
 
 
 
Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 11.09.2019 г. на адрес:
гр. София, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и
e-mail адрес: info@crc.bg