Със свое Решение № 272 от 25.07.2019 г. КРС откри процедура по обществено обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на Техническите изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги

 
 
Проектът е приет с Решение № 272 на КРС от 25.07.2019 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, т. 8 и чл. 32, т. 2, във връзка с чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от Закона за електронните съобщения.
 
 
Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 02.09.2019 г. на адрес:
гр. София, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и
e-mail адрес: info@crc.bg