ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ПОДДЪРЖАНЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ФУНКЦИОНИРАЩИЯ В КРС ПРОГРАМЕН ПАКЕТ – ICS TELECOM, ICS MANAGER И ICS MAP SERVER ”