Провеждане на пазарни консултации по чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки относно предоставяне на предложения за индикативна цена за ремонт в сградата на Комисията за регулиране на съобщенията, ул. Гурко № 6, гр. София

Резултати от проведени пазарни консултации на основание чл. 44 от ЗОП:

В срока предоставен от Възложителя, са получени оферти от следните дружества: „ФАСАДИ БГ“ ЕООД , „ИЗЛАГ БИЛДИНГ“ ЕООД, „БИЛДИНГ П“ ДЗЗД  и „ГЕКО ИНВЕСТ ЕООД“ .

  1. Индикативно предложение от „ФАСАДИ БГ“ ЕООД (Вх.№ 12-01-1626/10.06.2019);
  2. Индикативно предложение от „ИЗЛАГ БИЛДИНГ“ ЕООД (Вх.№ 12-01-1630/10.06.2019);
  3. Индикативно предложение от „БИЛДИНГ П“ ДЗЗД (Вх.№ 12-01-1631/10.06.2019);
  4. Индикативно предложение от „ГЕКО ИНВЕСТ ЕООД (Вх.№ 12-01-1637/10.06.2019);

(Публикувано в Профил на купувача на 13.06.2019 г.)

Покана за пазарни консултации;

Технически изисквания;bm

Образец на индикативно предложение.

Индикативните предложения ще се приемат в деловодството на КРС, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:30 ч. За час на получаване се приема часът, отбелязан при издаване на входящ номер. Краен срок за подаване - 10.06.2019 г. включително.

(Публикувано в Профил на купувача на 21.05.2019 г.)