С Решение № 111 от 14.03.2019 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Решение за приемане на Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър

С Решение № 111 от 14.03.2019 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Решение за приемане на Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър.

По време на общественото обсъждане постъпиха становища от „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД„ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАДСДРУЖЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИИ и „ЕНДУРОСАТ“ АД.

Таблица  с постъпилите становища и позицията на КРС по проекта на Решение за приемане на Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър.

Регулаторната политика за управление на радиочестотния спектър, приета с Решение № 112 от 14.03.2019 г. , е публикувана в раздел „Регулаторни Политики, Принципи, Правила” .