Търсене в сайта

Покана за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: ”Анализ на административната организация и функциите на Комисията за регулиране на съобщенията

 

Покана за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: ”Анализ на административната организация и функциите на Комисията за регулиране на съобщенията”.

Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. „Й. В. Гурко“ № 6.

Крайният срок за подаване на оферти е 25.04.2019 г. до 13 часа.

 

(Поканата е публикувана в Профил на купувача на 18.04.2019 г.)