Отпадане на изискването за поставяне на печат в заявленията за административни услуги и възможност за получаване на административните услуги по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор.

 

При подаването на заявления за административни услуги не е необходимо да се поставя печат.

КРС е осигурила възможност за получаване на услугите по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор.

Образците за услугите са в процес на изменение, при което в тях ще бъдат публикувани горепосочените възможности и облекчения.

В случай че желаете да получите услуга по електронен път или чрез пощенски оператор, моля да ни информирате за това при подаване на заявлението.