Търсене в сайта

Постъпили становища по проекти на анализи на обратната връзка за 2016 г. и за 2017 г.

 

При обществените консултации по проектите на анализи на обратната връзка за 2016 г. и за 2017 г. не са постъпили становища. Комисията прие окончателни анализи.