Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията обсъди резултати от проучване на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване, предоставяно от комисията, за 2018 г.

Комисията за регулиране на съобщенията обсъди резултати от проучване на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване, предоставяно от комисията, за 2018 г.

През 2018 г. са попълнени само четири анкети за проучване на удовлетвореността от административното обслужване. Други похвали, оплаквания, мнения, препоръки и предложения не са постъпили нито в специално поставените за целта кутии в административната сграда на комисията, нито по електронен път на поща anketa@crc.bg. Броят на попълнените анкети, сравнен с броя услуги, предоставени от комисията през 2018 г., е твърде малък. На база на подадената обратна връзка не може да бъде направен анализ, нито могат да бъдат планирани действия за подобряване на обслужването.

Анализ за 2016 г.

Анализ за 2017 г.