Търсене в сайта

С Решение № 545 от 13.12.2018 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие окончателно решение за изменение и допълнение на Техническите изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях

    С Решение № 545 от 13.12.2018 г.  Комисията за регулиране на съобщенията прие окончателно решение за изменение и допълнение на Техническите изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях".

   "Технически изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях", изменени и допълнени с Решение № 546 от 13.12.2018 г., са публикувани в раздел „Практическа информация".