Търсене в сайта

С Решение № 229/14.06.2018 г. Комисията за регулиране на съобщенията приключи процедурата за обществено обсъждане на проект на Постановление на Министерски съвет за приемане на Наредба за отговорността и прекратяването на дейността на доставчиците на удостоверителни услуги

 

С Решение № 229/14.06.2018 гКомисията за регулиране на съобщенията приключи процедурата за обществено обсъждане на проект на Постановление на Министерски съвет за приемане на Наредба за отговорността и прекратяването на дейността  на доставчиците на удостоверителни услуги. По време на общественото обсъждане не са постъпили становища от заинтересовани лица.

Наредбата за отговорността и прекратяването на дейността  на доставчиците на удостоверителни услуги е публикувана в раздел „Практическа информация”.