Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение за приемане на Технически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от подвижна радиослужба

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение за приемане на Технически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от подвижна радиослужба.

Проектът е приет с Решение № 549 на КРС от 13.12.2018 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, т. 8 и чл. 32, т. 2, във връзка с чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от Закона за електронните съобщения.
 
________________________________________
Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 31.01.2019 г. на адрес:
гр. София, ул. „Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и
e-mail адрес: info@crc.bg