Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Правила за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен

 

Проектът е приет с Решение № 548 на КРС от 13.12.2018 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, т. 8 и чл. 65а от Закона за електронните съобщения.
 
Мотиви за изготвяне на проекта
________________________________________
Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 21.01.2019 г. на адрес:
гр. София, ул. „Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и
e-mail адрес: info@crc.bg