Търсене в сайта

С Решение № 544 от 13 декември 2018 г., Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от обществено обсъждане, открито с Решение № 462 от 08 ноември 2018 г. и одобри проект на изменение на Типово предложение за взаимно свързване.

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), със свое Решение 544 от 13 декември 2018 г., приключи процедурата по обществено обсъждане, открита с Решение № 462 от 08 ноември 2018 г. и одобри внесения от „Българска телекомуникационна компания” ЕАД (БТК) проект на изменение на Типово предложение за взаимно свързване, заедно със задължителни указания за неговото изменение.

Няма постъпили становища от заинтересовани страни по позицията на комисията относно проекта на Типовото предложение.