Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 542 от 13.12.2018 г. открива процедура за обществено обсъждане на проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на локален достъп в определено местоположение (пазар 3а от Препоръка 2014/710/EC)

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 542 от 13.12.2018 г. откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на локален достъп в определено местоположение (пазар 3а от Препоръка 2014/710/EC).

Мотиви за изготвяне на проекта

 ________________________________________

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 31.01.2019 г. на адрес: гр. София 1000, ул. „Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg.