Търсене в сайта

Таблица с обобщените резултати от проведени обществени консултации по Решение № 407 от 27.09.2018 г. на КРС относно перспективите за ползване на радиочестотен спектър в обхват 2.6 GHz