Търсене в сайта

Извършване на стандартен ремонт на спектрален анализатор FSH20

 

Договор с изх. № 03-08-123/20.12.2018 г. сключен между КРС и "РЕА ТРЕЙДИНГ 2000" ЕООД, с предмет: „Извършване на стандартен ремонт на спектрален анализатор FSH20".
 
(Договорът е публикуван в Профила на купувача на 07.01.2019 г.)

Протокол от дейността на комисията по разглеждане на постъпилата оферта за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Извършване на стандартен ремонт на спектрален анализатор FSH20".

(Протоколът е публикуван в Профила на купувача на 19.12.2018 г.)

На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки Ви информираме, че срокът за получаване на оферти по поръчка с предмет: „Извършване на стандартен ремонт на спектрален анализатор FSH20 е удължен до 12.12.2018 г., 17:30 часа. Публичното отваряне на офертите по поръчката ще се състои на 13.12.2018 г. от 10:30 часа, в сградата на КРС, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.

 

(Информацията е публикувана на 07.12.2018 г.)

 

Извършване на стандартен ремонт на спектрален анализатор FSH20
(Обявата е публикувана в Профилa на купувача на 29.11.2018 г.)