Търсене в сайта

Таблицата с постъпилите становища в рамките на процедурата, открита с Решение № 620 от 14.12.2017 г.