Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Решение за приемане на Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Решение за приемане на Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър.

 

Проектът е приет с Решение № 496 на КРС от 23 ноември 2018 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 32, т. 1, буква „а" от Закона за електронните съобщения.

 


                                                                                     Мотиви за изготвяне на проекта

________________________________________
Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 28.12.2018 г. на адрес:
гр. София, ул. „Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и
e-mail адрес: info@crc.bg