Провеждане на пазарни консултации по чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки относно предоставяне на предложения за индикативна цена и продължителност на подготвителната фаза на „Измерване на времето за пренасяне „от край до край” на единични вътрешни пощенски пратки с и без предимство и на пощенски колети в мрежата на оператора със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга през 2020 г.”

Резултати от проведени пазарни консултации на основание чл. 44 от ЗОП:
 
(Публикувано в Профил на купувача на 21.01.2019 г.)
 
 
Приложения:
- Приложение № 1 към покана за пазарни консултации - проект на Техническа спецификация.
- Приложение № 2 към покана за пазарни консултации - Образец на индикативно предложение за определяне на прогнозната стойност и срок за изпълнение на обществената поръчка.
 
(Публикувано в Профил на купувача на 22.11.2018 г.)