Провеждане на пазарни консултации по чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки във връзка с разработване и внедряване на информационна система за управление на сключените договори