Покана за участие в процедура с предмет: „Техническа поддръжка на софтуер за виртуализация VM ware на съществуващи VM ware лицензи”