Покана за участие в процедура с предмет: “Подновяване на поддръжка на VEEAM”