Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 463 от 08.11.2018 г. открива процедура за провеждане на обществени консултации относно предоставянето на свободния ресурс в радиочестотни обхвати 2 GHz и 2.6 GHz

 
Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 463 от 08.11.2018 г. открива процедура за провеждане на обществени консултации относно предоставянето на свободния ресурс в радиочестотни обхвати 2 GHz и 2.6 GHz
 
Мотиви 
 
Заинтересованите лица могат да представят становища в срок до 12.12.2018 г. на адрес:
гр. София, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и
  e-mail адрес: info@crc.bg