Провеждане на пазарни консултации по чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки относно предоставяне на предложения за индикативна цена и срок за проверка на резултатите от Системата за определяне на разходите на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД