Търсене в сайта

С Решение № 274 от 19.07.2018 г., Комисията за регулиране на съобщенията откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на негеографски номера при промяна на доставчика, предоставящ съответната услуга.

С Решение № 274 от 19.07.2018 г. , Комисията за регулиране на съобщенията откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение  за изменение и допълнение на Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на негеографски номера при промяна на доставчика, предоставящ съответната услуга (Функционалните спецификации, ФС).

 

                                                                             Мотиви за изготвяне на проекта  

 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 17.09.2018 г. на адрес: гр. София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg