Търсене в сайта

Таблица с постъпилите в Комисията за регулиране на съобщенията становища по проект за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения