Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 407 от 27.09.2018 г. открива процедура за обществени консултации относно перспективите за ползване на радиочестотен спектър в обхват 2.6 GHz

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 407 от 27.09.2018 г.  открива процедура за обществени консултации относно перспективите за ползване на радиочестотен спектър в обхват 2.6 GHz.

 

     Мотиви

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 31.10.2018г. на адрес:

гр. София, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg