Търсене в сайта

С Решение № 271 от 19.07.2018 г., Комисията за регулиране на съобщенията откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена.

С Решение № 271 от 19.07.2018 г., Комисията за регулиране на съобщенията откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена.

 

 

Мотиви за изготвяне на проекта  

 

 

 


Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 17.09.2018 г. на адрес: гр. София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg