Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение за изменение на Tехнически изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение за изменение на Tехнически изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги.

Проектът е приет с Решение № 263 на КРС от 12.07.2018 г.  и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, т. 8 и чл. 32, т. 2, във връзка с чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от Закона за електронните съобщения.

 

Мотиви за изготвяне на проекта 

 

 

________________________________________


Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 16.08.2018 г. на адрес:
гр. София, ул. „Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и
e-mail адрес: info@crc.bg