Търсене в сайта

Документация за участие в процедура с предмет: „Извършване на ремонт на спектрален анализатор Agilent N9344C”

 
„Договор с изх. № 03-08-68/19.09.2018 г. сключен между КРС и "TEСТ СОЛЮШЪНС" ООД, с предмет: „Извършване на ремонт на спектрален анализатор Agilent N9344C "
(Договорът е публикуван на 20.09.2018 г.)
 
„Протокол от дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпили оферти за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Извършване на ремонт на спектрален анализатор Agilent N9344C”
(Публикувано на 30.08.2018 г.)
 
На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки Ви информираме, че срокът за получаване на оферти по поръчка с предмет: „Извършване на ремонт на спектрален анализатор Agilent N9344C” е удължен до 02.08.2018 г., 17:30 часа. Публичното отваряне на офертите по поръчката ще се състои на 03.08.2018 г. от 10:00 часа, в сградата на КРС, ул. „Гурко” № 6.
 
(Информацията е публикувана на 25.07.2018 г.)
 
Обява
(Обявата е публикувана в Профилa на купувача на 13.07.2018 г.) 
 
Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. Гурко № 6.

Крайният срок за подаване на оферти е 23.07.2018 г.

Отварянето на офертите по реда на чл. 97, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки ще бъде на 24.07.2018 г. от 10:00 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Гурко" № 6.