Търсене в сайта

С Решение № 239 от 21.06.2018 г., Комисията за регулиране на съобщенията откри процедура за обществена консултация по проект на решение за указания относно публикуваните условия за взаимно свързване

 

 

С Решение № 239 от 21.06.2018 г., Комисията за регулиране на съобщенията откри процедура за обществена консултация по проект на решение за указания относно публикуваните условия за взаимно свързване с мобилна и фиксирана мрежа на предприятията по Решение № 356/23.06.2016 г. и Решение № 357/2017 г. на КРС. Проектът на указания се отнася до изискванията за идентификация на линията на викащия и прилаганите процедури при установена манипулация.


Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 26.07.2018 г. на адрес: 1000 София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията, както и на e-mail адрес: info@crc.bg.