Търсене в сайта

С Решение № 178/11.05.2018 г. Комисията за регулиране на съобщенията приключи процедурата за обществени консултации на проект на решение за изменение на Правилата за условията и реда за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за производствени нужди

 

      С Решение № 178/11.05.2018 г. Комисията за регулиране на съобщенията приключи процедурата за обществени консултации на проект на решение за изменение на Правилата за условията и реда за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за производствени нужди. По време на общественото обсъждане не са постъпили становища от заинтересовани лица.
      Правилата за условията и реда за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за производствени нужди, изменени с Решение № 178/11.05.2018 г., са публикувани в раздел Практическа информация".