Търсене в сайта

С Решение № 176/11.05.2018 г. Комисията за регулиране на съобщенията приключи процедурата за обществено обсъждане на проект на решение за изменение на Правилата за условията и реда за прехвърляне на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс

 

      С Решение № 176/11.05.2018 г. Комисията за регулиране на съобщенията приключи процедурата за обществено обсъждане на проект на решение за изменение на Правилата за условията и реда за прехвърляне на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс. По време на общественото обсъждане постъпи едно становище от заинтересовано лице.
      Правилата за условията и реда за прехвърляне на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс, изменени с Решение № 176/11.05.2018 г., са публикувани в раздел Практическа информация".