Търсене в сайта

С Решение № 218 от 07 юни 2018 г., Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от обществено обсъждане, открито с Решение № 146 от 12 април 2018 г. и одобри проект на изменение на Типово предложение за взаимно свързване

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), със свое Решение 218 от 07 юни 2018 г., приключи процедурата по обществено обсъждане, открита с Решение № 146 от 12 април 2018 г. и одобри внесения от „Българска телекомуникационна компания" ЕАД (БТК) проект на изменение на Типово предложение за взаимно свързване.

 

Няма постъпили становища от заинтересовани страни по позицията на комисията относно проекта на Типовото предложение.