Търсене в сайта

Подновяване на лицензи за антиспам и уеб филтър за нуждите на КРС

 

Договор с изх. № 03-08-52/03.08.2018 г. сключен между КРС и  “ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС” ООД, с предмет: „Подновяване на лицензи за антиспам и уеб-филтър за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията” 

( Публикувано на  10.08.2018 г.)

 Протокол от дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпили оферти за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Подновяване и поддръжка на лицензи за антиспам и уеб-филтър за нуждите на Комисия за регулиране на съобщенията

 

( Публикувано на  17.07.2018 г.)

 

На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки Ви информираме, че срокът за получаване на оферти по поръчка с предмет: „Подновяване на лицензи за антиспам и уеб-филтър за нуждите на КРС" е удължен до 22.06.2018 г., 17:30 часа.

 

Публичното отваряне на офертите по поръчката ще се състои на 25.06.2018 г. от 10:00 часа, в сградата на КРС, ул. „Гурко" № 6.


(Публикувано на 19.06.2018 г.)

 

 

Подновяване на лицензи за антиспам и уеб филтър за нуждите на КРС.

 

 

 

(Обявата е публикувана в Профил на купувача на 07.06.2018 г.)